قسمت آسیایی پروژه 2

صفحه اصلی قسمت آسیایی پروژه 2
نام پروژه : قسمت آسیایی پروژه 2
مکان: استانبول - توزلا
تعداد واحد مسکونی : 742
مساحت زمین : 5200 مترمربع
نوع واحدها : 1+1 ، 1+2 ، 1+3
محدوده مساحت واحدها : 64 مترمربع – 154 مترمربع
تاریخ تحویل : مارچ 2019
فعالیتهای اجتماعی : استخر، پارک بازی کودک، سالن بیلیار، زمین بسکتبال، سالن ورزشی، تراس آفتاب
محدوده قیمت : 450000 – 70000 لیرترک

Web Solution & Technology: Simurgsoft