قسمت آسیایی پروژه 4

صفحه اصلی قسمت آسیایی پروژه 4
نام پروژه : قسمت آسیایی پروژه 4
مکان: استانبول - کادیکوی
تعداد واحد مسکونی : 30
مساحت زمین : 1000 مترمربع
نوع واحدها : 1+3 ، 1+5
محدوده مساحت واحدها : 124 مترمربع – 298 مترمربع
تاریخ تحویل : دسامبر 2018
فعالیتهای اجتماعی : ندارد
محدوده قیمت : 1300000 – 3130000 لیرترک

Web Solution & Technology: Simurgsoft