: قسمت آسیایی پروژه 5

صفحه اصلی : قسمت آسیایی پروژه 5
نام پروژه : قسمت آسیایی پروژه 5
مکان: استانبول – سانجاک تپه
تعداد واحد مسکونی : 291
مساحت زمین : 5000 مترمربع
نوع واحدها : 1+2 ، 1+3 ، 1+4
محدوده مساحت واحدها : 67 مترمربع – 275 مترمربع
تاریخ تحویل : آماده تحویل
فعالیتهای اجتماعی : استخر، پارک بازی کودک، سونا، سالن ورزشی
محدوده قیمت : 1200000 – 2500000 لیرترک

Web Solution & Technology: Simurgsoft