قسمت آسیایی پروژه 8

صفحه اصلی قسمت آسیایی پروژه 8
نام پروژه : قسمت آسیایی پروژه 8
مکان: استانبول - پندیک
96 واحد مسکونی
مساحت زمین : 4000 مترمربع
نوع واحدها : 1+1 ، 1+2 / مغازه
محدوده مساحت واحدها : 80 مترمربع – 200 مترمربع
تاریخ تحویل : آماده تحویل
فعالیتهای اجتماعی : ندارد
محدوده قیمت : 680000 – 3200000 لیرترک

Web Solution & Technology: Simurgsoft