قسمت اروپایی پروژه 6

صفحه اصلی قسمت اروپایی پروژه 6
نام پروژه : قسمت اروپایی پروژه 6
مکان: استانبول – سیلیوری
تعداد ویلا: 1
مساحت زمین : 3500 مترمربع
نوع واحدها : 1+6
محدوده مساحت واحدها : 1000 مترمربع
تاریخ تحویل : آماده تحویل
فعالیتهای اجتماعی : استخر، پارک بازی کودک، سونا، باغچه بزرگ
محدوده قیمت :4500000 لیرترک

Web Solution & Technology: Simurgsoft